Donateurs

Donateurs

Donateurs bepalen het bestaansrecht van een organisatie. Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft meer dan 625 donateurs, die door hun jaarlijkse bijdrage van € 14,- of meer de stichting draaiende houden.

Voor dit bedrag ontvangen zij vier keer per jaar het blad ‘Tijdinghen’, kunnen zij met korting deelnemen aan de jaarlijkse excursie en op de jaarlijkse ledenvergadering verrast worden door een bijzondere lezing.

Indien u ook donateur wilt worden van onze stichting, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, of bel met Leen Boogaard, 0172-509376.

Elk jaar organiseert SOLR een avond voor donateurs. Er is dan een kort officieel gedeelte, met een verslag van de kascommissie. Hierna komt een gastspreker, die de avond opluistert met interessante en vaak ook amusante verhalen. Als u al donateur bent is het beslist de moeite waard eens langs te komen.

Donateursavond in boerderij Dank & Hoop