Home

Home

Welkom op de website van Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude. Op deze site vindt u veel leuke en interessante wetenswaardigheden over de drie kernen van het voormalige Jacobswoude (nu Kaag en Braasem), te weten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam.

De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude is opgericht op 5 augustus 1981 en heeft ten doel het bevorderen van:

  • De kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van de drie kernen en omstreken.
  • Het behoud en herstel van de daar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst.
  • Het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin van het woord.

Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van de drie kernen beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoenendozen. Wij hopen dat u aan ons denkt, want Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed. Mocht u geïnteresseerd zijn in Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude of een steentje willen bijdragen, dan vindt u elders op de site mogelijkheden om met ons contact te leggen.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.