Tijdinghen

Tijdinghen

Sinds de oprichting in 1981 geeft Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude een kwartaalblad uit. Tot 1998 heette dit blad ‘De Klapwaker’. Hierna is de naam gewijzigd in ‘Tijdinghen’. Het blad bevat waardevolle informatie over het verleden van onze kernen en hun bewoners. Er zijn vele vaste auteurs die hun bijdrage leveren aan het blad, maar als u een interessant verhaal heeft over onze kernen, is het voor u ook mogelijk om, in overleg met de redactie, kopij te leveren.

De firma ‘Drukwerk & Meer’ in Alphen aan den Rijn verzorgt al jaren naar onze volle tevredenheid voor een mooi gedrukte uitgave.

Als u donateur bent ontvangt u het blad gratis. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 4,00.

Klik hier voor een overzicht van alle artikelen in alle uitgekomen nummers van Tijdinghen (t/m augustus 2021).

Lees hier het nummer van Tijdinghen maart 2015