Archieven

Archieven

Het Historisch archief van Kaag en Braassem. De inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben vanaf 1 januari 2017 de beschikking over veel bronnen in één digitale zoekmachine. Niet alleen archieven uit de betreffende gemeenten zijn doorzoekbaar op www.erfgoedleiden.nl, ook akten en registers uit de regio zijn beschikbaar voor onderzoek.

https://leiden.courant.nu/

Een krantenviewer van Erfgoed Leiden en Omstreken. Hier vindt u Leidse kranten vanaf 1720 tot 2006. U kunt op alle woorden zoeken, u vind artikelen en advertenties over Leimuiden of Rijnsaterwoude. Filters helpen u snel het door u gezochte artikel of personen te vinden. Handig als u bijvoorbeeld op zoek bent naar slagerij Van Kampen maar niet naar wethouder Van Kampen.

https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collecties

Het gemeentearchief Alphen aan den Rijn, opgericht op 1 januari 2017 en ontstaan uit de voormalige gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden, beheert de archieven van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, en Zwammerdam. Het gemeentearchief is momenteel gevestigd in het souterrain van het Oude Raadhuis, Burgemeester Visserpark. U kunt zoeken naar en in: archieven, personen, bouwdossiers, foto;’s en kranten. Met name in de kranten De Rijnbode en de Rijnlandsche Courant vindt u artikelen over Leimuiden en Rijnsaterwoude van lang geleden.

De Rijnbode was een neutraal nieuws- en advertentieblad voor Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en omstreken. Het eerste nummer verscheen in 1872, maar de bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn aanwezige reeks begint op 5 april 1874. De Rijnbode werd uitgebracht door de uitgever W. Cambier van Nooten en was in eerste instantie een zondagsblad. Al na enkele jaren verscheen het blad ook op woensdag. Vanaf 1935 verscheen het drie keer per week, op zondag, maandag en woensdag. In de zomer van 1943 verbood de Duitse bezetter de verdere verschijning van de Rijnbode. De gehele periode van 1874 tot 1943 is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.

De Rijnlandsche Courant werd uitgegeven met ingang van 25 mei 1901 door J.G. Baart. Dit blad verscheen op zaterdag en had een protestants-christelijke signatuur. Het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn bezit van dit weekblad de jaargangen 1901-1903 en 1908-1916 en enkele nummers van mei 1945. De aanwezige jaargangen zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar via de website.

https://www.erfgoedhuis-zh.nl/

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Overal in onze provincie zetten mensen zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als ankerpunt binnen het Zuid-Hollandse erfgoedveld ondersteunen, verbinden en inspirereert het Erfgoedhuis gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo dragen we samen zorg voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.

http://www.verhalenvanvroeger.nl/

Verhalen van Vroeger is een multimedia archief waarbij herinneringen van ouderen het uitgangspunt vormen en de praktijk van het verhalen vertellen centraal staat. Aan de hand van persoonlijke foto’s vertellen ouderen bijvoorbeeld over hun familiegeschiedenis, het beroep dat ze hebben uitgeoefend, de buurt waarin ze gewoond hebben of de school die ze bezocht hebben. Het gaat om het soort verhalen dat je niet in een geschiedenisboek zult vinden, een bijzonder overzicht van de dagelijkse geschiedenis van de afgelopen honderd jaar.

http://www.gahetna.nl

De collecties van het Nationaal Archief. In het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen; er is 125 kilometer archiefmateriaal. De archieven zijn afkomstig van: d centrale overheid, het graafschap Holland en de gewestelijke / provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland en particuliere instellingen en privépersonen.

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/

Binnen Rijnland zijn veel verenigingen en andere organisaties actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of stad. Een paar jaar geleden ontstond de wens enerzijds de samenhang in die gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en anderzijds de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. Uit die gedachte ontstond de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland, bestaande uit mensen die de geschiedenis van Rijnland een warm hart toedragen en kennis van historische zaken hebben. De eerste activiteit van de stichting was het realiseren van de website rijnlandgeschiedenis.nl.