Omgevingsvisie Kaag & Braassem OP GESPANNEN VOET met Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Kaag & Braassem OP GESPANNEN VOET met Provinciaal beleid

BELANGRIJKE INFORMATIE voor inwoners van Leimuiden:

De Omgevingsvisie Kaag en Braassem 2024 ligt nu ter inzage! Inspraak of een schriftelijke reactie is mogelijk tot 11 oktober a.s. Het plan is te vinden onder: NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB24-ONT1.

Hieronder de belangrijkste gegevens uit de visie voor ons dorp.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn op het kaartje hierboven aangegeven. Een ander belangrijke kaart komt van de Provincie, dat is de kaart met de contouren van het Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD). Uitbreidingen, zoals woningbouw, bedrijfsterreinen e.d.  dienen binnen het provinciale contourenbeleid te blijven.

Dit is de actuele contour voor Leimuiden. Op pagina 37 van de omgevingsvisie staat in de laatste twee zinnen van de inleiding van hoofdstuk 4:

Bij elke ontwikkeling wel rekening houdend met de ruimtelijke kwaliteit, dus met focus op “passend in de omgeving”. Plannen die aan deze criteria voldoen kunnen dan ook op de volle steun rekenen van de gemeente, ook als deze op gespannen voet staan met het contourenbeleid van de provincie Zuid-Holland.”

Een overzicht van plannen in de omgevingsvisie, soms wel heel verhullend aangegeven, die strijdig zijn met het contourenbeleid even op een rij:

  1. De uitbreiding van het industriegebied de Drechthoek in een nog groen deel van de Vriesekoopsche polder. (zie ronde blauw/witte icoon)

Dit plan is ooit ten tijde van Jacobswoude door de Raad van State vernietigd. Een bestaand industrieterrein in Leimuiden aan de Westerdijk waar voorheen Boot Beton was gevestigd, staat al 6 jaar ongebruikt. De ronde icoon geeft aan dat daar een transitie plaats kan vinden van industrieterrein naar (recreatie)woningen. De belangrijkste argumentatie om Drechthoek uit te breiden was destijds werkgelegenheid en (niet onderbouwde) behoefte. Op fietsafstand ligt ten oosten van Nieuw Vennep een fors bedrijventerrein.

  • Langs de Willem van der Veldenweg zijn er plannen om tussen de eerste en tweede boerderij aan de oostzijde het langgerekte bovenlandje met oude vruchtbomen te bestemmen voor villa’s.

De icoon voor Woningbouw ontbreekt hier, maar de uitbreiding is duidelijk te zien als de kaart van de omgevingsvisie wordt vergeleken met de contourenkaart van de Provincie.

Door bebouwing van villa’s verdwijnt het zicht op het open polderlandschap   bij de Tolbrug in Leimuiden. Zie ook “mooistedorpjes.nl” Leimuiden.

       VILLA BOUW LEIMUIDEN

Buiten de BSD contour is aan de Ringvaart inmiddels de bouw van 80 luxe villa’s gestart. Dit bovendijks project blokkeert het zicht vanaf de Ringvaart op het open polderlandschap alsmede het zicht op de Drecht en op het Braassemermeer. Meer info op: www.nieuwerede.nl

Het icoontje op de kaart van de omgevingsvisie tussen deze villabouw tot de hoek Ringvaart met Oude Wetering is misleidend. Het icoon vermeld: “zichtbaarheid en openheid van het water en landschap”.

Van zichtbaarheid en openheid is vanaf de Ringvaart geen sprake meer.

  • Woningbouw Grietpolder-ontwikkeling.

In de tekst van Dorpsperspectief Leimuiden te vinden links van het kaartje uit de omgevingsvisie staat:

Deze informatie is bekend, eerder werd het aantal 219 genoemd. De icoon “woningbouwontwikkeling” en de pijl stroken echter niet met deze tekst. De pijl wijst namelijk duidelijk naar de locatie in de open polder royaal over de brede sloot, tevens de grens van de contour van de BSD. Zie ook onderstaande satelliet foto. De woningbouw komt volgens de kaart uit de omgevingsvisie dus ten westen van de drie bestaande appartementengebouwen.

Onderstaand treft u de volledige zienswijze aan die is ingediend door Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude.

Reacties zijn gesloten.