Zienswijze wijzigingsdocument omgevingsvisie Kaag & Braassem

Zienswijze wijzigingsdocument omgevingsvisie Kaag & Braassem

Eind 2020 is de eerste Omgevingsvisie voor en van Kaag en Braassem vastgesteld. In het afgelopen jaar is de Omgevingsvisie op een aantal gebieden nog concreter gemaakt. Zo zijn de belangrijke uitgangspunten van de verschillende gebiedstypen nog verder uitgewerkt. Stichting Oud Leimuiden Rijnsaterwoude heeft met het oog op dit wijzigingsdocument (te vinden via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-ONT1) haar zienswijze ingediend.

Klik hier om de zienswijze in te zien.

Reacties zijn gesloten.