Voor de tweede maal een jaarvergadering voor donateurs in Coronatijd

Voor de tweede maal een jaarvergadering voor donateurs in Coronatijd

De jaarvergadering werd op 10 november 2021 in Leimuiden gehouden in de goed geventileerde zaal van Café Keijzer. Het aantal donateurs was slechts 22, de Corona cijfers werden met de dag ongunstiger en over 2 dagen zou in een persconferentie aanvullende vrijheid beperkende maatregelen worden afgekondigd. De toegang tot de vergadering was uitsluitend mogelijk met een groen vinkje van de QR-code. Maar in de zaal oogde het minder onaangenaam dan de anderhalve meter afstand die een jaar eerder in de kerk van Rijnsaterwoude moest worden aangehouden.

Na de opening door de voorzitter Arie Blaazer, constateerde hij dat er over 2020 weinig te melden viel omdat zowel de excursie als onze aanwezigheid op de braderie niet waren doorgegaan. De bestuursvergaderingen werden vervangen door e-mail-verkeer. En een activiteit ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan is naar volgend jaar doorgeschoven. Maar er viel toch iets positiefs te mee te delen: “Het blad Tijdinghen verscheen zoals gebruikelijk vier keer per jaar” de voorzitter dankte daarvoor het productieteam !

Behoud van de oeverlandjes van Vriezekoop Zuid

Er was een brief binnengekomen van een donateur over een beroep van de Stichting bij de Raad van State over de bouw van een woning op een oeverlandje op Vriezekoop Zuid. Donateurs kunnen deze brief en onze reactie per e-mail toegezonden krijgen. De Stichting is voor behoud van de prachtige nog onbebouwde groene oeverlandjes van Vriezekoop Zuid en wil een aaneengesloten bebouwing van villa’s langs de Drecht voorkomen. Dit is op papier overigens ook het beleid van de gemeente… maar de praktijk is helaas een ander verhaal.

De gemeente heeft een eerste wijziging van de omgevingsvisie (de opvolger van een bestemmingsplan) ter visie gelegd. De Stichting heeft in een poging om de oeverlandjes voor het nageslacht te behouden een zienswijze bij de gemeente Kaag en Braassem ingediend en hoopt dat de gemeenteraad bij vaststelling het advies van onze Stichting zal overnemen. Zie voor deze zienswijze onze website:

Het financieel overzicht

Het jaaroverzicht over het boekjaar 2020 en de begroting 2021 was zoals gebruikelijk voor een ieder beschikbaar. De kascommissie bestond uit de heren Helgering en Boot. De heer Helgering deed verslag: “alles was tot de laatste cent verantwoord en ook de koffie was perfect”. De heren Boot en Vroonland zijn tot leden voor de volgende kascommissie benoemd.

Lezing ‘Kinderen aan het werk’

De lezing door de historicus Dr.Cor Smit over het onderwerp van zijn promotie “Kinderen aan het werk” was toegespitst op de situatie in onze dorpen met voornamelijk veeteelt bedrijven. De situatie op het platteland is in tegenstelling tot kinderarbeid in de steden nauwelijks onderzocht.

Er wordt verschil gemaakt tussen kinderarbeid, dat als schadelijk voor de ontwikkeling van het kind wordt gezien en kinderwerk dat bijdraagt aan ontwikkeling, opleiding en opvoeding van het kind zoals op een boerderij. Het beroemde kinderwetje van Van Houten uit 1874 hanteert de leeftijdsgrens voor kinderarbeid van 12 jaar jaar. In 1901 werd in Nederland de leerplicht ingevoerd tot 13 jaar. In de loop der jaren werd deze leeftijdsgrens verhoogd. De grote vakantie in de zomer en 2 weken in de herfst liepen parallel met tijden van oogst of industriële activiteiten in de buitenlucht die alleen met mooi weer konden worden uitgevoerd zoals bij steenfabrieken.

Het verbod tot kinderarbeid leidde tot modernisering van zowel landbouw als industrie. Na het wegvallen van de goedkope kinderarbeid kwam de mechanisatie pas goed op gang. De tijden dat in de zomer hele gezinnen werden ingeschakeld bij de oogst of in steenfabrieken kwam daardoor tot een eind.

Tegenwoordig is het werken op het veld of het pellen van bollen voor veel studenten een kwestie van bijverdienen. Voor de tweede wereldoorlog was dit soort werk zowel voor vrouwen als kinderen vaak noodzaak. Na de lezing volgde een geanimeerde discussie want veel van wat werd verteld kwam herkenbaar over. Tot slot vroeg Cor Smit om als historische vereniging informatie over kinderwerk op het platteland te verzamelen, omdat daar nog zo weinig van was gedocumenteerd.

Reacties zijn gesloten.